Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Enota Košaki

Krčevinska ulica 10

2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: Ines Godec Žavcer

Telefon: 02 23 43 281

Delovni čas: od 6.15 do 16.00 ure

Oddelek II. starostnega obdobja - SAPRAMIŠKE

Vzgojiteljica: Ines Godec Žavcer
Pomočnica vzgojiteljice: Nina Rajšp

Kombiniran oddelek - MEDVEDKI

Vzgojiteljica: Vesna Širec
Pomočnica vzgojiteljice: Ksenija Bevk

Oddelek II. starostnega obdobja - ZVEZDICE ZASPANKE 

Vzgojiteljica: Maja Ozmec
Pomočnica vzgojiteljice: Dušanka Ferlič 

Oddelek I. starostnega obdobja - PALČKI POHAJALČKI 

Vzgojiteljica: Janja Dogša 
Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Hansche