Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Enota Košaki

Krčevinska ulica 10

2000 Maribor

Organizacijski vodja enote: Maja Ozmec

Telefon: 02 23 43 281

Delovni čas: od 6.00 do 16.00 ure

Oddelek II. starostnega obdobja - SAPRAMIŠKE (K1)

Vzgojiteljica: Vesna Širec

Pomočnica vzgojiteljice: Maja Šutej

Oddelek I. starostnega obdobja - MEDVEDKI (K2)

Vzgojiteljica: Maja Ozmec
Pomočnica vzgojiteljice: Ivica Malek 

Oddelek II. starostnega obdobja - ZVEZDICE ZASPANKE (K3)

Vzgojiteljica: Erika Turk (nadomešča Klavdija Fideršek)
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Schönwetter

Oddelek I. starostnega obdobja - PALČKI POHAJALČKI (K4)

Vzgojiteljica: Janja Dogša 
Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Hansche