Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Enota Bresternica

Na Gaj 4

2354 Bresternica

Organizacijski vodja enote: Nataša Kukovec

Telefon: 02 23 42 290

Delovni čas: od 6.15 do 16.00 ure

Kombiniran oddelek - SONČNA IGRALNICA (B1)

Vzgojiteljica: Nataša Kukovec
Pomočnica vzgojiteljice: Branka Gabrovec (nadomešča Ana Studen)

Kombiniran oddelek - LUNINA IGRALNICA (B2)

Vzgojiteljica: Karin Lah Visenjak
Pomočnica vzgojiteljice: Lea Erbus (nadomešča Polona Hleb)